Skip to main content

Αρχαία Χρόνια


Το Κομπότι, όμορφο κεφαλοχώρι του νομού Άρτας, με μακρινή ιστορική ζωή.

Ότι απέμεινε από την μακρινή του ζωή, είναι λείψανο πολιτισμού Ελλήνων. Κάστρων και κατοικιών θεμέλια, πιθάρια πήλινα, ειδώλια, τάφοι με ονόματα αρχαίων Ελλήνων χαραγμένα σε επιτύμβιες μαρμάρινες πλάκες, νομίσματα και άλλα, αποτελούν δείγματα του Πολιτισμού αρχαίων Ελλήνων, που έζησαν εδώ.

Όλπες, μία πόλη μεγάλη, πλούσια και ισχυρή με ιστορία (Θουκυδίδης: Μάχη Αμβρακίας 427-426 π.Χ., βιβλίο β΄ 68-80 και γ΄105-114).

Ίσως θα ήταν  στο ΠΛΑΤΥ, εκεί υπάρχουν κατάλοιπα αρχαίας πόλης.

Από το Πλατύ, ο Καθηγητής Κ. Κονταξής, Επιμελητής Αρχαιοτήτων Άρτας με τον φύλακα Αρχαιοτήτων Άρτας μετέφεραν στις 12-7-1962 στην Άρτα τεμάχια αγγείου ελληνικής τέχνης 4ου αι. και νόμισμα του Βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου του Β΄.

Στην ίδια περιοχή τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους, ο Έφορος Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων Σ. Δάκαρης σημείωσε σημαντικά κατάλοιπα αρχαίας πόλης: Κατάλοιπα τείχους, Ακροπόλεως, Θεάτρου, Υδραγωγείου, Νεκροταφείου και Οικοδομών.

Αλλά και τόσα άλλα: Κατάλοιπα οικοδομών και μεγάλα πήλινα πιθάρια, που βρέθηκαν στη θέση Αμπέλια.

Θεμέλια τείχους από τις Σπηλιές έως τη Χωσιάραινα, όπου φαίνεται ακόμη από την Εθνική οδό μεγάλο πήλινο πιθάρι (κομμένο από μηχάνημα που διαπλάτυνε την οδό).

Τάφοι Αρχόντων, όπως αυτοί που βρέθηκαν πίσω και απέναντι της Ευαγγελιστρίας από τους οποίους μεταφέρθηκαν στην Άρτα. Επιτύμβια λευκή πλάκα με την επιγραφή CΑΤΥΡΟC, στολισμένη με διακόσμηση από αστραγάλους και γεισοπόδια, ένα ειδώλιον γυναικός, που κρατούσε περιστέρι.
Εκεί, μικρά τεμάχια πλακών έφεραν τις λέξεις: ΔΑΜ..... και ΑΡΙCΤ....... C..Ε του 350 π.Χ.
Αλλά και ο τάφος με το ΦΑΙΔΩΝ, πιο κάτω από τον Προφήτη Ηλία και οι αρχαίοι τάφοι μεταξύ Βρύσης Παπακώστα και Κοντορράχης, όπου αγγεία με γυαλιστερό μπλε ανεξίτηλο χρώμα.
Στο σημείο αυτό υπήρχε χωριό το Παλαιοκομπότι, από το οποίο προήλθε το σημερινό Κομπότι. Οι κάτοικοι της περιοχής αυτής φέρεται ότι είχαν εμπλακεί στα γεγονότα του Πελοποννησιακού Πολέμου και τις συγκρούσεις Αμβρακιωτών και Αμφιλοχικού Άργους, καθώς μαρτυρεί ο Θουκυδίδης, ενώ πολύ κοντινή πρέπει να ήταν η αρχαία πόλη των Όλπεων.
Ο Σεραφείμ Ξενόπουλος, Μητροπολίτης Άρτης (1864-1894), στο έργο του "Δοκίμιον ιστορικόν περί Άρτης και Πρεβέζης", έκδοση 1884 αναφέρει:
"...χωρίον Κομπότη, ούτινος έκειτό ποτε αρχαία πόλις της Αμφιλοχίας ΟΛΠΑΙ καλουμένη .... και παρά των εγχωρίων Παλαιοκομπότιον, όπου και διατηρείται και Ναός της Αγίας Παρασκευής".
Ύστερα από τα παραπάνω, βγαίνει το συμπέρασμα ότι το σημερινό Κομπότι προέρχεται απ΄ το Παλαιοκομπότι. Κτίστηκε από τους κατοίκους του παλιού. Η χρονολογία του πιθανολογείται κατά τα μέσα του 16ου αιώνα. Από τότε αριθμούσε "υπερπεντασχιλίους κατοίκους" και έφερε την ονομασία "Χώρα" (πόλη). Αυτής της χώρας κατονομάζονται σήμερα τα δύο τμήματα του χωριού μας "Άνω χώρα" και "Κάτω χώρα".

Βιβλιογραφία

  • 1. Αρχαιολογικό Δελτίο: "Αρχαιότητες και Μνημεία της Ηπείρου". Ανασκαφές και ευρήματα, Νομός Άρτης - Κομπότι
  • 2. Περάνθη Μιχαήλ: Αμβρακία, εκδ. 1954
  • 3. Κραψίτη Βασιλείου: Το ταξίδι στην Ήπειρο, εκδ. 1960
  • 4. Ξενόπουλος Σεραφείμ: Δοκίμιον Ιστορικόν περί Άρτης και Πρεβέζης, εκδ. 1986
  • 5. Εκδ. Οίκος Ελευθερουδάκη: Εγκυκλοπαιδικό λεξικό, τόμος 10ος
  • 6. Λάμπρου Τατσιόπουλου: Το Κομπότι Άρτης, εκδ. 1971
  • 7. Χαρίλαου Χαβέλα: Το Κομπότι, εκδ. 1982